top of page

Benieuwd?

neem contact met ons op

de beste stap die je kunt zetten, is de volgende

JinteCaroline_edited_edited.jpg

Caroline Nuijts
06-38055320
caroline@breinwerk.info

visual-2.png

algemene voorwaarden Breinwerk Heeze

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken die gemaakt worden tussen Breinwerk student en anderen, tenzij op papier anders overeengekomen en ondertekend is.

 

Breinwerk Heeze verplicht zich tot een zo groot mogelijke inzet bij het uitvoeren van de te verlenen diensten.

Het succes van de door Breinwerk geleverde diensten is afhankelijk van de medewerking en capaciteiten van de leerling. Breinwerk kan daarom voor tegenvallende resultaten niet aansprakelijk worden gesteld.

Voordat de leerling begint bij Breinwerk wordt overlegd over de aan te bieden diensten en de frequentie en welke doelen de leerling heeft. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door ouder en de leerling ondertekend.

Breinwerk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling of vermissing van eigendommen tijdens het bezoek van de leerling.

Iedere leerling verplicht zich bij het bezoek aan Breinwerk tot de algemeen geldende beleefdheidsnormen en correct gedrag.

Ouder en leerling verplichten zich tot het verstrekken van juiste gegevens en tijdig doorgeven van wijzigingen daarin ten behoeve van facturering en contact.

Breinwerk houdt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, maar moet de ouder hiervan ten minste 8 weken van tevoren schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.

 

Voorwaarden specifiek voor huiswerkbegeleiding

1.1 Betalingen geschieden vooraf.

1.2 Opzegtermijn; de overeenkomst wordt aangegaan tot wederopzegging. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail. De opzegtermijn is 4 weken.

1.3 Restitutie; wanneer eventuele ziekte van uw zoon of dochter langer dan 10 werkdagen aanhoudt, wordt dit in mindering gebracht op de eerstvolgende factuur. Gemiste dagen kunnen in overleg binnen 3 weken worden ingehaald, voor zover hier mogelijkheden toe bestaan.

1.4 Feestdagen; de volgende feestdagen is Huiswerkhulp Heeze gesloten voor studiebegeleiding, deze dagen kunnen in overleg ingehaald worden: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag. Wat voor christelijke feestdagen geldt, geldt ook voor dagen vanuit een ander geloof, wederom in overleg.

 

Toelichting

Er wordt gewerkt met 4-wekelijkse abonnementen voor begeleiding 2x, 3x of 4x per week. Abonnementen worden vooraf betaald en zijn geldig voor de reguliere schoolweken. Voor de reguliere schoolvakanties geldt een gewijzigde regeling; er bestaat in de schoolvakanties de mogelijkheid om op een aangepast urenschema te komen, dit is echter geen verplichting en indien deze mogelijkheid niet wordt afgenomen, wordt ook niet door gefactureerd.

 

Voorwaarden specifiek voor bijles

2.1 Bijlessen worden wekelijks geboekt. Er is geen sprake van abonnement structuur of opzegtermijn, wel behoudt Breinwerk zich het recht om de dienst bijles te beëindigen indien er niet wekelijks bijles door de leerling gevolgd wordt, onder meer om zo de continuïteit te kunnen waarborgen.

2.2 Indien jullie zoon of dochter niet naar de bijles kan komen, meld dit 24 uur vooraf via telefoon (app) of mail. Bij niet tijdig afzeggen van de les, wordt de bijles alsnog in rekening gebracht.

2.3 De kosten van bijlessen worden maandelijks achteraf gefactureerd en dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

visual-2.png

tips en artikelen

teleurstelling vraagt ook adequate planning van je brein

© breinwerk 2022

bottom of page